Naujienos

There are no translations available.

VISUOMENĖS INFORMAVIMO PRANEŠIMAI2024.04.10

PLANUOJAMOS ŪKINĖS VEIKLOS – VĖJO ELEKTRINIŲ PARKO ĮRENGIMAS RASEINIŲ R. SAV., GIRKALNIO, NEMAKŠČIŲ, PALIEPIŲ, RASEINIŲ, ŠILUVOS, VIDUKLĖS SENIŪNIJOSE – POVEIKIO APLINKAI VERTINIMO ATASKAITOS VIEŠO PRISTATYMO, ĮVYKUSIO 2024.04.03, PROTOKOLAS

Su protokolu galite susipažinti čia (aktyvi nuoroda)


2024.02.28

INFORMACIJA APIE PARENGTĄ PLANUOJAMOS ŪKINĖS VEIKLOS – VĖJO ELEKTRINIŲ PARKO ĮRENGIMAS RASEINIŲ R. SAV., GIRKALNIO, NEMAKŠČIŲ, PALIEPIŲ, RASEINIŲ, ŠILUVOS, VIDUKLĖS SENIŪNIJOSE – POVEIKIO APLINKAI VERTINIMO ATASKAITĄ

1. Planuojamos ūkinės veiklos organizatorius:

UAB „Raseinių vėjas“, Konstitucijos pr. 9-41, 09308 Vilnius, This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it , +370 655 12801.

2. Planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo dokumentų rengėjai:

UAB „ARCHSTUDIJA“, Konstitucijos pr. 9-41, 09308 Vilnius, This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it , +370 521 01297, http://archstudija.lt/lt;

VšĮ „Darnaus vystymosi centras“, Liutauras Stoškus, A. Stulginskio 5-43, Vilnius, http://www.dvcentras.lt/pagrindinis/, tel. +370 687 97311, el. p. This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it .

3. Planuojamos ūkinės veiklos pavadinimas ir vieta:

UAB „Raseinių vėjas“ planuojamo vėjo elektrinių (toliau – VE) parko Raseinių r. sav., Girkalnio, Nemakščių, Paliepių, Raseinių, Šiluvos, Viduklės sen. teritorijoje statyba ir eksploatacija.

4. PAV subjektai, kurie pagal kompetenciją nagrinės PAV dokumentus:

Raseinių rajono savivaldybės administracija (V. Kudirkos g. 5, Raseiniai,  tel. (8 428) 79 600, el. p. This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it );

Kelmės rajono savivaldybės administracija (Vytauto Didžiojo g. 58, Kelmė, tel. (8 427) 69 051, el. p. This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it )

Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos ministerijos Kauno departamentas (K. Petrausko g. 24, Kaunas, tel. (8 37) 331683, el. p. This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it )

Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos Kauno teritorinis skyrius (Kauno skyr.: Rotušės a. 29, Kaunas, tel. +370 372 08664, This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it )

Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos Kauno priešgaisrinė gelbėjimo valdyba (Nemuno g. 2-1, Kaunas, tel. (8 707) 56866, el. p. This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it );

Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba prie Aplinkos ministerijos (Antakalnio g. 25, Vilnius, tel. (8-5) 272 3284, el. p. This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it )

PAV ataskaitą tvirtins ir sprendimą dėl planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo priims atsakinga institucija – Aplinkos apsaugos agentūra, A. Juozapavičiaus g. 9, Vilnius, tel. 8 706 62 008, el. p. This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it .

5. Interneto svetainės adresas, kurioje skelbiama aktuali elektroninė PAV ataskaitos versija:

UAB „ARCHSTUDIJA“ – http://www.archstudija.lt/lt; VšĮ „Darnaus vystymosi centras“ – https://dvcentras.lt/pagrindinis/

6. Susipažinti su viešinama PAV ataskaita galima nuo 2024-02-29 iki 2022-04-03 imtinai:

Rengėjo buveinėje adresu Konstitucijos pr. 9-41, Vilnius, tel. 8 680 52539, darbo dienomis I-V 09:00-18:00;

Girkalnio seniūnijoje. Šėtupio g. 40, Girkalnio mstl., Raseinių r. sav., tel. (8 428)  45 536, I-IV 08.00-12.00 ir 12.45-17.00, V 08.00-12.00 ir 12.45-15.45;

Nemakščių seniūnijoje. Laisvės g. 27, Nemakščių mstl., Raseinių r. sav., tel. (8 428)  48 342, I-IV 08.00-12.00 ir 12.45-17.00, V 08.00-12.00 ir 12.45-15.45;

Paliepių seniūnijoje. Mokyklos g. 6-2, Sujainių k., Raseinių r. sav., tel. (8 428)  72 097, I-IV 08:00-12:00 ir 12:45-17:00, V 08:00-12:00 ir 12:45-15:15;

Raseinių seniūnijoje. Maironio g. 38, Raseinių m., Raseinių r. sav., tel. (8 428)  51 650, I-IV 08:00-12:00 ir 12:45-17:00, V 08:00-12:00 ir 12:45-15:15;

Šiluvos seniūnijoje. Bukoto g. 8, Šiluvos mstl., Raseinių r. sav., tel. (8 428)  43 167, I 08:00-12:00 ir 12:45-17:30, II-IV 08:00-12:00 ir 12:45-17:00, V 08:00-12:00 ir 12:45-15:15;

Viduklės seniūnijoje. Kęstučio g. 16, Viduklės mstl., Raseinių r. sav., tel. (8 428) 55 378, I-IV 08:00-12:00 ir 12:45-17:00, V 08:00-12:00 ir 12:45-15:15.

7. Pasiūlymų teikimas:

Iki 2024-04-03 įvyksiančio viešo susirinkimo pasiūlymus galima teikti raštu adresu UAB „ARCHSTUDIJA“, Konstitucijos pr. 9-41, 09308 Vilnius, arba el. paštu This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it (pasiūlymų kopijas pagal kompetenciją teikti PAV subjektams ir Agentūrai informacijai).

8. Viešas susirinkimas ir visuomenės susipažinimas su PAV ataskaita įvyks:

2024-04-03 17:00 val. Raseinių rajono savivaldybės administracijos patalpose adresu V. Kudirkos g. 5, Raseiniai ir tiesioginės internetinės vaizdo transliacijos būdu, paspaudus šią nuorodą: https://us06web.zoom.us/j/86203531491. Taip pat, suinteresuotos visuomenės atstovams, atvykusiems į Girkalnio seniūnijos patalpas (Šėtupio g. 40, Girkalnio mstl., Raseinių r. sav.), Nemakščių seniūnijos patalpas (Laisvės g. 27, Nemakščių mstl., Raseinių r. sav.), Paliepių seniūnijos patalpas (Mokyklos g. 6-2, Sujainių k., Raseinių r. sav.), Raseinių seniūnijos patalpas (Maironio g. 38, Raseinių m., Raseinių r. sav.), Šiluvos seniūnijos patalpas (Bukoto g. 8, Šiluvos mstl., Raseinių r. sav.), Viduklės seniūnijos patalpas (Kęstučio g. 16, Viduklės mstl., Raseinių r. sav.) bus suteiktos techninės galimybės nuotoliniu būdu dalyvauti viešame visuomenės supažindinime su poveikio aplinkai vertinimo ataskaita, pateikti klausimus ir išgirsti atsakymus.

 

Aktyvios nuorodos į aktualią viešinamos PAV ataskaitos versiją ir priedus:

PAV ataskaita 1.0 versija

3 priedas

6 priedas

7 priedas

8 priedas

9 priedas

Kiti priedai yra neviešinami.


2023.12.29

PRANEŠIMAS APIE POVEIKIO APLINKAI VERTINIMO PRADŽIĄ

UAB Eurostat 1 – planuojamos ūkinės veiklos organizatorius (užsakovas), vadovaudamasis Visuomenės informavimo ir dalyvavimo planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo procese tvarkos aprašo 21 ir 10 punktais, skelbia pranešimą apie UAB Eurostat 1, planuojamo vėjo elektrinių parko Panevėžio, Pasvalio r. sav., Panevėžio, Pušaloto sen. teritorijoje statybos ir eksploatacijos poveikio aplinkai vertinimo pradžią.

 

Su pranešimu galite susipažinti čia (aktyvi nuoroda)


2023.12.29

PRANEŠIMAS APIE POVEIKIO APLINKAI VERTINIMO PRADŽIĄ

UAB „Stalita“ – planuojamos ūkinės veiklos organizatorius (užsakovas), vadovaudamasis Visuomenės informavimo ir dalyvavimo planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo procese tvarkos aprašo 21 ir 10 punktais, skelbia pranešimą apie UAB „Stalita“ planuojamo vėjo elektrinių parko Biržų r. sav., Nemunėlio Radviliškio, Parovėjos sen. teritorijoje statybos ir eksploatacijos poveikio aplinkai vertinimo pradžią.

 

Su pranešimu galite susipažinti čia (aktyvi nuoroda)


2023.12.29

PRANEŠIMAS APIE POVEIKIO APLINKAI VERTINIMO PRADŽIĄ

UAB Aušrinis – planuojamos ūkinės veiklos organizatorius (užsakovas), vadovaudamasis Visuomenės informavimo ir dalyvavimo planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo procese tvarkos aprašo 21 ir 10 punktais, skelbia pranešimą apie UAB Aušrinis planuojamo vėjo elektrinių parko Anykščių r. sav., Kavarsko, Traupio sen. teritorijoje statybos ir eksploatacijos poveikio aplinkai vertinimo pradžią.

 

Su pranešimu galite susipažinti čia (aktyvi nuoroda)


2023.12.29

PRANEŠIMAS APIE POVEIKIO APLINKAI VERTINIMO PRADŽIĄ

UAB Dzūkų vėjas – planuojamos ūkinės veiklos organizatorius (užsakovas), vadovaudamasis Visuomenės informavimo ir dalyvavimo planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo procese tvarkos aprašo 21 ir 10 punktais, skelbia pranešimą apie UAB Dzūkų vėjas planuojamo vėjo elektrinių parko lytaus r. sav., Alytaus, Simno, Krokialaukio, Miroslavo sen. teritorijoje statybos ir eksploatacijos poveikio aplinkai vertinimo pradžią.

 

Su pranešimu galite susipažinti čia (aktyvi nuoroda)


2023.12.28

PRANEŠIMAS APIE POVEIKIO APLINKAI VERTINIMO PRADŽIĄ

UAB Sūduvos vėjas – planuojamos ūkinės veiklos organizatorius (užsakovas), vadovaudamasis Visuomenės informavimo ir dalyvavimo planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo procese tvarkos aprašo 21 ir 10 punktais, skelbia pranešimą apie UAB Sūduvos vėjas planuojamo vėjo elektrinių parko Šakių, Vilkaviškio r. sav., Sintautų, Žvirgždaičių, Klausučių sen. teritorijoje statybos ir eksploatacijos poveikio aplinkai vertinimo pradžią.

 

Su pranešimu galite susipažinti čia (aktyvi nuoroda)


2023.12.28

PRANEŠIMAS APIE POVEIKIO APLINKAI VERTINIMO PRADŽIĄ

UAB Pietvis – planuojamos ūkinės veiklos organizatorius (užsakovas), vadovaudamasis Visuomenės informavimo ir dalyvavimo planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo procese tvarkos aprašo 21 ir 10 punktais, skelbia pranešimą apie UAB Pietvis planuojamo vėjo elektrinių parko Panevėžio r. sav., Krekenavos, Panevėžio, Ramygalos, Upytės, Velžio sen. teritorijoje statybos ir eksploatacijos poveikio aplinkai vertinimo pradžią.

 

Su pranešimu galite susipažinti čia (aktyvi nuoroda)


2023.12.27

PRANEŠIMAS APIE POVEIKIO APLINKAI VERTINIMO PRADŽIĄ

UAB „Raseinių vėjas“ – planuojamos ūkinės veiklos organizatorius (užsakovas), vadovaudamasis Visuomenės informavimo ir dalyvavimo planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo procese tvarkos aprašo 21 ir 10 punktais, skelbia pranešimą apie UAB „Raseinių vėjas“ planuojamo vėjo elektrinių parko Raseinių r. sav., Ariogalos, Girkalnio, Kalnujų, Paliepių, Raseinių sen. teritorijoje statybos ir eksploatacijos poveikio aplinkai vertinimo pradžią.

 

Su pranešimu galite susipažinti čia (aktyvi nuoroda)


2023.12.27

PRANEŠIMAS APIE POVEIKIO APLINKAI VERTINIMO PRADŽIĄ

UAB „Raseinių vėjas“ – planuojamos ūkinės veiklos organizatorius (užsakovas), vadovaudamasis Visuomenės informavimo ir dalyvavimo planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo procese tvarkos aprašo 21 ir 10 punktais, skelbia pranešimą apie UAB „Raseinių vėjas“ planuojamo vėjo elektrinių parko Raseinių r. sav., Girkalnio, Nemakščių, Paliepių, Raseinių, Šiluvos, Viduklės sen. teritorijoje statybos ir eksploatacijos poveikio aplinkai vertinimo pradžią.

 

Su pranešimu galite susipažinti čia (aktyvi nuoroda)


2023.12.21

PRANEŠIMAS APIE POVEIKIO APLINKAI VERTINIMO PRADŽIĄ

UAB „Marijampolės vėjo parkas“ – planuojamos ūkinės veiklos organizatorius (užsakovas), vadovaudamasis Visuomenės informavimo ir dalyvavimo planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo procese tvarkos aprašo 21 ir 10 punktais, skelbia pranešimą apie UAB „Marijampolės vėjo parkas“ planuojamo vėjo elektrinių parko Kazlų Rūdos sav., Vilkaviškio r. sav., Antanavo, Jankų, Kazlų Rūdos, Pilviškių sen. teritorijoje statybos ir eksploatacijos poveikio aplinkai vertinimo pradžią.

 

Su pranešimu galite susipažinti čia (aktyvi nuoroda)


2023.12.21

PRANEŠIMAS APIE POVEIKIO APLINKAI VERTINIMO PRADŽIĄ

UAB „Eurostat ir KO“ – planuojamos ūkinės veiklos organizatorius (užsakovas), vadovaudamasis Visuomenės informavimo ir dalyvavimo planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo procese tvarkos aprašo 21 ir 10 punktais, skelbia pranešimą apie UAB „Eurostat ir KO“ planuojamo vėjo elektrinių parko Kupiškio r. sav., Kupiškio, Noriūnų, Subačiaus, Šimonių sen. teritorijoje statybos ir eksploatacijos poveikio aplinkai vertinimo pradžią.

 

Su pranešimu galite susipažinti čia (aktyvi nuoroda)


2023.12.20

PRANEŠIMAS APIE POVEIKIO APLINKAI VERTINIMO PRADŽIĄ

UAB „Uliūnų vėjas“ – planuojamos ūkinės veiklos organizatorius (užsakovas), vadovaudamasis Visuomenės informavimo ir dalyvavimo planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo procese tvarkos aprašo 21 ir 10 punktais, skelbia pranešimą apie UAB „Uliūnų vėjas“ planuojamo vėjo elektrinių parko Panevėžio r. sav., Velžio, Ramygalos, Vadoklių, Raguvos sen. teritorijoje statybos ir eksploatacijos poveikio aplinkai vertinimo pradžią.

 

Su pranešimu galite susipažinti čia (aktyvi nuoroda)


2023.12.05

PRANEŠIMAS APIE POVEIKIO APLINKAI VERTINIMO PRADŽIĄ

UAB „Šeduvos vėjas“ – planuojamos ūkinės veiklos organizatorius (užsakovas), vadovaudamasis Visuomenės informavimo ir dalyvavimo planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo procese tvarkos aprašo 21 ir 10 punktais, skelbia pranešimą apie UAB „Šeduvos vėjas“ planuojamo vėjo elektrinių parko Joniškio r. sav., Skaistgirio, Joniškio, Satkūnų, Saugėlaukio, Kepalių, Kriukų sen. teritorijoje statybos ir eksploatacijos poveikio aplinkai vertinimo pradžią.

 

Su pranešimu galite susipažinti čia (aktyvi nuoroda)


2023.10.19

PRANEŠIMAS APIE POVEIKIO APLINKAI VERTINIMO PRADŽIĄ

UAB Šviečia saulė – planuojamos ūkinės veiklos organizatorius (užsakovas), vadovaudamasis Visuomenės informavimo ir dalyvavimo planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo procese tvarkos aprašo 21 ir 10 punktais, skelbia pranešimą apie UAB Šviečia saulė planuojamo vėjo elektrinių parko Raseinių r. sav., Betygalos, Pagojukų, Šiluvos sen. teritorijoje statybos ir eksploatacijos poveikio aplinkai vertinimo pradžią.

 

Su pranešimu galite susipažinti čia (aktyvi nuoroda)


2023.09.13

PRANEŠIMAS APIE POVEIKIO APLINKAI VERTINIMO PRADŽIĄ

UAB „Tauragės vėjas“ – planuojamos ūkinės veiklos organizatorius (užsakovas), vadovaudamasis Visuomenės informavimo ir dalyvavimo planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo procese tvarkos aprašo 21 ir 10 punktais, skelbia pranešimą apie UAB „Tauragės vėjas“ planuojamo vėjo elektrinių parko įrengimo ir eksploatacijos Tauragės r. sav. poveikio aplinkai vertinimo pradžią.

 

Su pranešimu galite susipažinti čia (aktyvi nuoroda)

UAB „Balteva“ – planuojamos ūkinės veiklos organizatorius (užsakovas), vadovaudamasis Planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo tvarkos aprašo 731 ir 67.2 punktais, skelbia pranešimą apie UAB „Balteva“ planuojamo vėjo elektrinių parko Telšių r. sav., Tryškių sen. teritorijoje statybos ir eksploatacijos poveikio aplinkai vertinimo pradžią.UAB „Balteva“ – planuojamos ūkinės veiklos organizatorius (užsakovas), vadovaudamasis Planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo tvarkos aprašo 731 ir 67.2 punktais, skelbia pranešimą apie UAB „Balteva“ planuojamo vėjo elektrinių parko Telšių r. sav., Tryškių sen. teritorijoje statybos ir eksploatacijos poveikio aplinkai vertinimo pradžią.
 
photo
April - 2024
MoTuWeTh FrSaSu
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930     

New Energy Group

Hey.lt skaitliukas