Naujienos

There are no translations available.

VISUOMENĖS INFORMAVIMO PRANEŠIMAI


2021.12.16

PRANEŠIMAS APIE POVEIKIO APLINKAI VERTINIMO PRADŽIĄ

UAB „Balteva“ – planuojamos ūkinės veiklos organizatorius (užsakovas), vadovaudamasis Planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo tvarkos aprašo 731 ir 67.2 punktais, skelbia pranešimą apie UAB „Balteva“ planuojamo vėjo elektrinių parko Telšių r. sav., Tryškių sen. teritorijoje statybos ir eksploatacijos poveikio aplinkai vertinimo pradžią.

Su pranešimu galite susipažinti čia (aktyvi nuoroda)

 


2021.08.02

Informacija apie parengtą planuojamos ūkinės veiklos – Vėjo elektrinių parko įrengimas ir eksploatavimas Kelmės r. sav., Tytuvėnų apylinkių sen. – POVEIKIO APLINKAI VERTINIMO ATASKAITĄ

Susirinkimo, įvykusio 2021.07.26, protokolas



2021.06.22

Informacija apie parengtą planuojamos ūkinės veiklos – Vėjo elektrinių parko įrengimas ir eksploatavimas Kelmės r. sav., Tytuvėnų apylinkių sen. – POVEIKIO APLINKAI VERTINIMO ATASKAITĄ

Planuojamos ūkinės veiklos organizatorius:

UAB „Vėjoteka“, Konstitucijos pr. 9-41, Vilnius, tel. 8 655 12801, el. p. This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it .

Planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo dokumentų rengėjai:

MB „Piluvytis“, Prano Vaičaičio g. 41, Vilnius, tel. 8 686 76003, el. p. This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it ,

UAB „ARCHSTUDIJA“, Ramunė Poliakovienė, Konstitucijos pr. 9-41, Vilnius, tel. 8 5 210 1297, el. p. This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it ,

Liutauras Stoškus, A. Stulginskio 5-43, Vilnius, tel. 8 687 97311, el. p. This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it .

Planuojamos ūkinės veiklos pavadinimas:

Vėjo elektrinių parko įrengimas ir eksploatavimas Kelmės r. sav., Tytuvėnų apylinkių sen.

Planuojamos ūkinės veiklos vieta:

VE parką planuojama statyti ir eksploatuoti Kelmės r. sav., Tytuvėnų apylinkių sen., Kiaunorių k., Gedvilaičių k., Mažulaičių k., Padurupių k., Miežučių k., Jagminiškės k., Užmiškių k., Pūsdvario k., Budriūnų k., Pavengrio k., Eimančių k., Gudelių k., Kiškonių k. teritorijoje.

PAV subjektai, kurie pagal kompetenciją nagrinės PAV dokumentus:

- Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos ministerijos Šiaulių departamentas, Vilniaus g. 229, Šiauliai;

- Kelmės rajono savivaldybės administracija, Vytauto Didžiojo g. 58, Kelmė;

- Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos Šiaulių teritorinis padalinys, Aušros al. 15, Šiauliai;

- Šiaulių apskrities priešgaisrinė gelbėjimo valdyba, Basanavičiaus g. 89, Šiauliai;

- Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba, Antakalnio g. 25, Vilnius.

PAV ataskaitą tvirtins ir sprendimą dėl planuojamos ūkinės veiklos leistinumo pasirinktoje vietoje priims atsakinga institucija – Aplinkos apsaugos agentūra, A. Juozapavičiaus g. 9, Vilnius, tel. 8 706 62 008,  8 41 596 416, faks. 8 706 62 000, el. p. This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it .

Susipažinti su PAV ataskaita ir jos priedais galima čia:

PAV ataskaita (4.2 versija) (neaktualu)

1 priedas. PAV programa ir jos derinimas

2 priedas. Rengėjų kvalifikaciniai dokumentai

5 priedas. BĮ priedas

6 priedas. Jėgainių duomenys (lietuvių kalba)

7 priedas. Triukšmo sklaidos žemėlapiai

7 priedas. Triukšmo sklaidos žemėlapiai (pavyzdinis vertimas lietuvių kalba)

8 priedas. Šešėliavimo žemėlapiai

8 priedas. Šešėliavimo žemėlapiai (pavyzdinis vertimas lietuvių kalba)

9 priedas. Kadastro žemėlapiai ir rekomenduojamos SAZ ribos

10 priedas. Vizualinis vertinimas (1 dalis)

10 priedas. Vizualinis vertinimas (2 dalis)

Iki 2021-07-26 internetinės vaizdo transliacijos būdu įvyksiančio viešo susirinkimo pasiūlymus galima teikti raštu adresu UAB „ARCHSTUDIJA“, Konstitucijos pr. 9-41, 09308 Vilnius, arba el. paštu This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it (pasiūlymų kopijas pagal kompetenciją teikti PAV subjektams ir Agentūrai informacijai).

Viešas susirinkimas ir visuomenės susipažinimas su PAV ataskaita įvyks: 2021-07-26 17:00 val. internetinės vaizdo transliacijos būdu, paspaudus šią nuorodą: https://zoom.us/j/99354580730. Kilus klausimams dėl prisijungimo prie transliacijos prašome skambinti tel. 8 680 52539.

Aktuali versija (po derinimo su subjektais): PAV ataskaita (4.3 versija)



2021.05.12

Informacija apie parengtą planuojamos ūkinės veiklos – Vėjo elektrinių parko įrengimas ir eksploatavimas Kelmės r. sav., Tytuvėnų apylinkių sen. – POVEIKIO APLINKAI VERTINIMO ATASKAITĄ

Planuojamos ūkinės veiklos organizatorius:

UAB „Vėjoteka“, Konstitucijos pr. 9-41, Vilnius, tel. 8 655 12801, el. p. This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it .

Planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo dokumentų rengėjai:

MB „Piluvytis“, Prano Vaičaičio g. 41, Vilnius, tel. 8 686 76003, el. p. This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it ,

UAB „ARCHSTUDIJA“, Ramunė Poliakovienė, Konstitucijos pr. 9-41, Vilnius, tel. 8 5 210 1297, el. p. This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it ,

Liutauras Stoškus, A. Stulginskio 5-43, Vilnius, tel. 8 687 97311, el. p. This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it .

Planuojamos ūkinės veiklos pavadinimas:

Vėjo elektrinių parko įrengimas ir eksploatavimas Kelmės r. sav., Tytuvėnų apylinkių sen.

Planuojamos ūkinės veiklos vieta:

VE parką planuojama statyti ir eksploatuoti Kelmės r. sav., Tytuvėnų apylinkių sen., Kiaunorių k., Gedvilaičių k., Mažulaičių k., Padurupių k., Miežučių k., Jagminiškės k., Užmiškių k., Pūsdvario k., Budriūnų k., Pavengrio k., Eimančių k., Gudelių k., Kiškonių k. teritorijoje.

PAV subjektai, kurie pagal kompetenciją nagrinės PAV dokumentus:

- Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos ministerijos Šiaulių departamentas, Vilniaus g. 229, Šiauliai;

- Kelmės rajono savivaldybės administracija, Vytauto Didžiojo g. 58, Kelmė;

- Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos Šiaulių teritorinis padalinys, Aušros al. 15, Šiauliai;

- Šiaulių apskrities priešgaisrinė gelbėjimo valdyba, Basanavičiaus g. 89, Šiauliai;

- Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba, Antakalnio g. 25, Vilnius.

PAV ataskaitą tvirtins ir sprendimą dėl planuojamos ūkinės veiklos leistinumo pasirinktoje vietoje priims atsakinga institucija – Aplinkos apsaugos agentūra, A. Juozapavičiaus g. 9, Vilnius, tel. 8 706 62 008,  8 41 596 416, faks. 8 706 62 000, el. p. This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it .

Susipažinti su PAV ataskaita ir jos priedais galima čia: (neaktualu)

PAV ataskaita (4.2 versija)

1 priedas. PAV programa ir jos derinimas

2 priedas. Rengėjų kvalifikaciniai dokumentai

5 priedas. BĮ priedas

6 priedas. Jėgainių duomenys (lietuvių kalba)

7 priedas. Triukšmo sklaidos žemėlapiai

7 priedas. Triukšmo sklaidos žemėlapiai (pavyzdinis vertimas lietuvių kalba)

8 priedas. Šešėliavimo žemėlapiai

8 priedas. Šešėliavimo žemėlapiai (pavyzdinis vertimas lietuvių kalba)

9 priedas. Kadastro žemėlapiai ir rekomenduojamos SAZ ribos

10 priedas. Vizualinis vertinimas (1 dalis)

10 priedas. Vizualinis vertinimas (2 dalis)

Iki 2021-06-14 internetinės vaizdo transliacijos būdu įvyksiančio viešo susirinkimo pasiūlymus galima teikti raštu adresu UAB „ARCHSTUDIJA“, Konstitucijos pr. 9-41, 09308 Vilnius, arba el. paštu This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it (pasiūlymų kopijas pagal kompetenciją teikti PAV subjektams ir Agentūrai informacijai).

Viešas susirinkimas ir visuomenės susipažinimas su PAV ataskaita įvyks: 2021-06-14 17:00 val. internetinės vaizdo transliacijos būdu, paspaudus šią nuorodą: https://zoom.us/j/95969360929. Kilus klausimams dėl prisijungimo prie transliacijos prašome skambinti tel. 8 680 52539.


2021.06.21

Susirinkimo protokolas (neaktualu)

 


2021.03.16

INFORMACIJA APIE PARENGTĄ PLANUOJAMOS ŪKINĖS VEIKLOS POVEIKIO VISUOMENĖS SVEIKATAI VERTINIMO ATASKAITĄ:

UAB „Žvirgždaičių energija“ vėjo elektrinių parkas Šakių r. sav., Žvirgždaičių sen., Kudirkos Naumiesčio k., Rudžių k., Šaukščių k., Ašmoniškių k.

 

1. Planuojamos ūkinės veiklos organizatorius: UAB „Žvirgždaičių energija“, įmonės kodas 302444640, adresas Ateities g. 7-25, Vilnius, tel. 8 657 88187, el. p.  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

2. Ataskaitos rengėjas: UAB „ARCHSTUDIJA“, įmonės kodas 300056347, adresas Konstitucijos pr. 9-41, 09308 Vilnius, tel. 8 657 88187, el. p.  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

3. Planuojamos ūkinės veiklos pavadinimas, vieta: UAB „Žvirgždaičių energija“ vėjo elektrinių parkas Šakių r. sav., Žvirgždaičių sen., Kudirkos Naumiesčio k., Rudžių k., Šaukščių k., Ašmoniškių k.

4. Trumpas planuojamos ūkinės veiklos aprašymas: Planuojama iki 6 vėjo elektrinių parko statyba ir eksploatacija elektros gamybai ir perdavimui.

5. Viešai Ataskaita eksponuojama: Ataskaitos rengėjo UAB „ARCHSTUDIJA“ patalpose, Konstitucijos pr. 9-41, Vilnius, darbo dienomis nuo 2021 m. kovo 17 d. iki balandžio 1 d., 9:00-18:00 val. Tel. Nr. pasiteiravimui 8 657 88187. Taip pat parengta Ataskaita ir jos priedai viešinami čia: PVSV ataskaita, 2 priedas, 3 priedas, 6 priedas, 7 priedas, 8 priedas. 1, 4 ir 5 priedai neviešinami dėl duomenų apsaugos ir/ar konfidencialios informacijos.

6. Viešo visuomenės supažindinimo su Ataskaita susirinkimas įvyks nuotoliniu vaizdo transliacijos būdu 2021 m. balandžio 1 d. 17:00 val., paspaudus šią nuorodą: https://zoom.us/j/94773189858. Kilus klausimams dėl prisijungimo prie transliacijos prašome skambinti tel. 8 657 88187.

7. Pasiūlymus iki viešo visuomenės supažindinimo susirinkimo Ataskaitos klausimais teikti raštu: Ataskaitos rengėjui UAB „ARCHSTUDIJA“, Konstitucijos pr. 9-41, 09308 Vilnius, arba el. p.  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

8. Sprendimą dėl planuojamos ūkinės veiklos galimybių priimanti institucija: Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos ministerijos Marijampolės departamentas, A. Valaičio g. 2, 68176 Marijampolė, el. p.  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

 

2021.04.02

Susirinkimo protokolas

 


2020.10.14

Vėjo elektrinių parko įrengimas ir eksploatavimas Kelmės r. sav., Tytuvėnų apylinkių sen. – POVEIKIO APLINKAI VERTINIMO ATASKAITA (įvertinus visuomenės pasiūlymus)

Su pataisyta ataskaita susipažinti galite čia:

PAV ataskaita (4.1 versija) - atnaujinta 2021.04.21 (neaktualu)

1 priedas. PAV programa ir jos derinimas (neaktualu)

2 priedas. Rengėjų kvalifikaciniai dokumentai - atnaujinta 2021.03.30 (neaktualu)

5 priedas. BĮ priedas (neaktualu)

6 priedas. Jėgainių duomenys (lietuvių kalba) - atnaujinta 2021.03.30 (neaktualu)

7 priedas. Triukšmo sklaidos žemėlapiai - atnaujinta 2021.04.21 (neaktualu)

7 priedas. Triukšmo sklaidos žemėlapiai (pavyzdinis vertimas lietuvių kalba) (neaktualu)

8 priedas. Šešėliavimo žemėlapiai - atnaujinta 2021.04.21 (neaktualu)

8 priedas. Šešėliavimo žemėlapiai (pavyzdinis vertimas lietuvių kalba) (neaktualu)

9 priedas. Kadastro žemėlapiai ir rekomenduojamos SAZ ribos - atnaujinta 2021.04.21 (neaktualu)

10 priedas. Vizualinis vertinimas (1 dalis) (neaktualu)

10 priedas. Vizualinis vertinimas (2 dalis) (neaktualu)



2020.08.12

Informacija apie parengtą planuojamos ūkinės veiklos – Vėjo elektrinių parko įrengimas ir eksploatavimas Kelmės r. sav., Tytuvėnų apylinkių sen. – POVEIKIO APLINKAI VERTINIMO ATASKAITĄ

Skelbimas (neaktualu)

Viešinimo laikotarpiu su ataskaita susipažinti galite čia:

PAV ataskaita (neaktualu)

6 priedas. Jėgainių duomenys (neaktualu)

7 priedas. Triukšmo sklaidos žemėlapiai (neaktualu)

8 priedas. Šešėliavimo žemėlapiai (neaktualu)

9 priedas. Kadastro žemėlapiai ir rekomenduojamos SAZ ribos (neaktualu)


2020.09.21

Susirinkimo protokolas (neaktualu)

 


2020.02.21

UAB „Atsinaujinantieji ištekliai“ 2-jų vėjo elektrinių Jonavos r. sav., Kulvos sen., Vanagiškių k. poveikio visuomenės sveikatai vertinimo ataskaita

Skelbimas (neaktualu)

Viešinimo laikotarpiu su ataskaita susipažinti galite čia (neaktualu).

 

2020.03.12

Susirinkimo protokolas (neaktualu)

 


2019.05.20

UAB „Geotyrimų centras“ 20 MW bendros galios vėjo elektrinių parko Jonavos r. sav., Žeimių sen., Martyniškio k., Palankesių k., poveikio visuomenės sveikatai vertinimo ataskaita

Skelbimas (neaktualu)

Viešinimo laikotarpiu su ataskaita susipažinti galite čia (neaktualu).

 

2019.06.06

Susirinkimo protokolas (neaktualu)

 



UAB „Balteva“ – planuojamos ūkinės veiklos organizatorius (užsakovas), vadovaudamasis Planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo tvarkos aprašo 731 ir 67.2 punktais, skelbia pranešimą apie UAB „Balteva“ planuojamo vėjo elektrinių parko Telšių r. sav., Tryškių sen. teritorijoje statybos ir eksploatacijos poveikio aplinkai vertinimo pradžią.UAB „Balteva“ – planuojamos ūkinės veiklos organizatorius (užsakovas), vadovaudamasis Planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo tvarkos aprašo 731 ir 67.2 punktais, skelbia pranešimą apie UAB „Balteva“ planuojamo vėjo elektrinių parko Telšių r. sav., Tryškių sen. teritorijoje statybos ir eksploatacijos poveikio aplinkai vertinimo pradžią.
 
photo
January - 2022
MoTuWeTh FrSaSu
     12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31      

New Energy Group

Hey.lt skaitliukas